Skills

För att människor ska nå sina mål

Skills är en länk mellan administration och deltagare, en länk mellan välorganiserad administrationsmiljö och engagerande deltagarperspektiv.

Vad gör Skills unikt?

Skills är ett svenskt verksamhetssystem, utvecklat i nära samverkan med ett driftigt nätverk kommuner.

Deltagarfokuserad

En av hörnstenarna i Skills är det unika, motiverande och transparenta deltagarperspektivet – en öppen dörr till ett mer aktivt deltagande.

Gränsöverskridande

Delade aktiviteter skapar möjligheten att samverka över kommungränser, och tillför en unik dimension i Skills verksamhetssystem.

Kompletterande

Skills kompletterar befintliga rutiner, med lätthet till systemintegrationer och tillhandahållandet av statistik för till exempel Koladarapportering.

Främjar engagemang

Deltagarperspektivet

Med ett personligt användarkonto är det enklare för deltagaren att ta del av sin planering, sätta upp personliga mål och följa sin utveckling. Skills agerar som ett stöd för deltagaren, med automatiserade påminnelser och en närhet till hjälp.

Struktur & planering

Verktygen i Skills gör det enkelt att skapa nödvändig och individanpassad struktur; transparent och tydlig planering ökar chanserna att nå sina mål.

Min väg

Skills är skapat för deltagaren, för att inkludera och motivera; åtkomst till gemensamma mål, mötesanteckningar och närvarohistorik gör det enkelt att följa sin utveckling.

Enkel kommunikation

Nyheter och push-notifikationer minimerar avståndet mellan deltagare och aktuell information, medan videomöten och direktmeddelanden möjliggör snabb och personlig stöttning.

Aktiviteter

Tlldelade och valfria aktiviteter skapar balans mellan ordning och frihet för maximal produktivitet.

Schema & notifikationer

Schemalagda påminnelser och egen kalender minskar stress och frigör tid till det som är viktigt.

Mål & framsteg

Skills målsättningsverktyg är en viktig del i att motivera deltagaren att ta en större roll i sin egen utveckling.

Nära till hjälp

Chatt, videosamtal och delning av dokument gör det enkelt att få det stöd som behövs.

Välspenderad tid

Enkelt gränssnitt

Skills webbpanel – för planering och handläggning – för tid väl spenderad.

Skills administrationsgränssnitt

Riktad information

Kommunikationsverktyg

I arbete med grupp och individ är kommunikation en nyckel till framgång. Skills erbjuder en mängd olika kommunikationsverktyg, från enhetspublicerade nyheter till direktmeddelanden.

Nyheter

Nyheter publiceras från olika led av organisationen, utifrån önskan att nå en eller flera användargrupper.

Meddelanden

Direktmeddelanden gör det enkelt för deltagare och coach att kommunicera med varandra från distans.

Möten

Mötesfunktionen i Skills tillför schemalagda uppföljningar, sparningar av anteckningar och gemensamma beslut.

Videosamtal

I chatt och möten finns Skills svenskbaserade videotjänst, med stöd för flerpartssamtal och skärmdelning.

Notifikationer

Skills skickar automatiserade push-notiser på meddelanden och möten, med valbar push på nyheter och aktiviteter.

E-post

Viss kommunikation sköts bäst via e-post, likt automatiserade påminnelser om inaktivitet eller utgående beslut.

Vägled grupp och individ

Administration i Skills

  • Administration i Skills sköts genom app och webb, med bredast möjligheter och huvudsakligt fokus på webbpanelen.

  • Skills enhetsstruktur och olika roller låter er skapa infrastruktur som förenklar administrationen inom er organisation.

  • Administrationsverktygen i Skills är framtagna i samråd med ett nationellt nätverk Skills-kommuner, vilket skapat en naturlig miljö för administration och vägledning.

Kartläggning

Kartläggningsverktyget gör det enkelt att skapa skräddarsydda formulär för att lära känna era deltagare.

Handlingsplan

Skapa en uppföljningsbar handlingsplan tillsammans med deltagaren, eller dela en redan etablerad handlingsplan.

Dokument

Dokument kan delas internt, till önskad användargrupp eller direkt mellan specifika användare.

Daganteckningar

Notera förändringar och uppmaningar, transparent eller dolt gentemot deltagaren.

Aktiviteter

Skapa kommunöverskridande, kort- eller långtidsaktiviteter; schemaläggning av återkommande aktiviteter gör det enkelt att planera i förväg.

Närvaro

Registrerad närvaro, frånvaro och giltig frånvaro visar deltagare och handläggare var det finns möjlighet till förbättring.

Rapporter

Ett brett utbud av rapporter möjliggör en detaljerad överblick på grupp- och individnivå.

Matchning

Matchningsverktyget nyttjar kartläggningar i bredare sammanhang, för att till exempel matcha mot jobb eller praktikplatser.

Kommuner som använder Skills

Stiftelsen Activa
Båstad
Emmaboda
Falkenberg
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Hylte
Höganäs
Hörby
Kalix
Karlskrona
Katrineholm
Klippan
Kävlinge
Laholm
Landskrona
Luleå
Lycksele
Malmö stad
Tibro
Workcation
Skills

Skills.

“Med Skills Sverige som plattform så bygger vi en kommunövergripande, virtuell arbetsmarknadsenhet – känn kraften i nätverket!”

Jimmie Rönndahl
Jimmie Rönndahl
Verksamhetchef, Stadsledningsförvaltningen, Arbetsmarknad Landskrona

Vill du veta mer om Skills? Kontakta oss redan idag